Impressum

Jméno a adresa nabízejícího
Knauf AMF GmbH & Co. KG
Elsenthal 15
94481 Grafenau

Rychlé spojení
Tel.: 08552/422-0
Fax.: 08552/422-30
E-Mail: info@knaufamf.de

Údaje o zastoupení
Jednatel firmy:pan Karl Wenig

Rejstřík a rejstříkové číslo
Rejstříkový soud Passau
Nr. HRA 7069

Daňové identifikační číslo
DIČ: DE131249009

Další údaje

Důležité upozornění ke všem odkazům:
Na těchto stránkách jsme použili některé odkazy na cizí internetové stránky. K těmto stránkám chceme zdůranit, že nemáme jakýkoliv vliv na jejich zpracování a obsah. Proto nepřejímáme jakoukoliv zodpovědnost za obsah těchto stránek na celé webové stránce i jejich podstránkách. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy použité v naších stránkách a pro všechny stránky, na které vedou odkazy nebo bannery.

Vyloučení odpovědnosti:
Informace uvedené na těchto stránkách byly pečlivě prověřeny jsou pravidelně aktualizovány. Přesto není přebírána žádná záruka, že všechny údaje zde uvedené jsou úplné, správné a v poslední aktualizaci. Toto platí především pro odkazy na jiné stránky, na které je přímo nebo nepřímo odkazováno. Všechny údaje mohou být měněny, doplňovány či odstraňovány bez předchozícho upozornění. Označení výrobků, jejich jména a loga jsou registrovaná jména zboží a jsou vlastnictvím stávajícího vlastníka práv.

Právní upozornění k produktům:
Při zobrazení výrobků jsou možné odchylky. Závazný výběr produktu musí být proto proveden podle originálních vzorků. Všechny údaje a technické informace, které se vztahu na podhledové systémy AMF, se vztahu jí zkuěšební protokoly, získané v laboratorních podmínkách. Rozhodnutí, zda tyto údaje jsou vhodné údaje informace jsou vhodné pro jeho specifickou aplikace, je zcela na zodpovědnosti zákazníka. Údaje odpovídají současnému stavu techniky. Je nutné respektovat všechny související zkušební protokoly, dobrozdání a montážní návody! Předpokládají výhradní použití systémů a produktů dodávaných AMF , pro které bylo interními i externími zkouškami potvrzerno účelné spolupůsobení a funkčnost.Při kombinaci s cizími produkty nebo systémovými díly je proto každá garance nebo záruka vyloučena. Dále je nutno dávat pozor na to, aby nebyly vedle sebe použity desky s rozdílým číslem šarže (datum/číslo produkce). Technické změny bewz předchozího upozornění vyhrazeny! Omyly, chyby v zobrazení a změny v cenách vyhrazeny! Jinak platí naše všeobecné obchodní podmínky (AGB).