Zásady ochrany osobních údajů

Souhlasím s tím, aby se moje osobní údaje (včetně telefonního čísla a/nebo e-mailové adresy) byly dále použity pro zpracování objednávky, zjišťování pro mě zajímavých informací a dále zpracovány a uchovány. Předání těchto osobních údajů třetím stranám je nepřípustné. Výjimka platí pro pracovníky, kteří jednají jménem firmy Knauf  stejně jako její obchodní partnery, odborné firmy a společníky skupiny Knauf. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán u Knauf AMF GmbH & Co. KG, 94481 Grafenau.