Metryka

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Elsenthal 15 
94481 Grafenau

Tel.: 08552/422-0 
Fax.: 08552/422-30
E-Mail: info@knaufamf.de

Kierownictwo: Herr Karl Wenig

Sąd Rejestrowy Passau
Nr. HRA 7069


Nr Identyfikacji Podatkowej.: DE131249009

Ważna wskazówka do wszystkich linków:
Mimo starannej kontroli nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za treść zewnętrznych linków. Za zawartość tych stron odpowiedzialne są wyłącznie osoby, które się nimi zajmują.

Wyłączenie odpowiedzialności:
Przedstawione na tej stronie internetowej informacje zostały starannie sprawdzone i będą regularnie aktualizowane. Jednakże nie daje się żadnej gwarancji za to, że wszystkie dane w każdym czasie są kompletne, prawidłowe i zaktualizowane. Dotyczy to w szczególności wszystkich połączeń ("links") do naszej strony interenetowej, na którą są bezpośrednio lub pośrednio skierowane. Wszystkie informacje mogą być uzupełniane, usuwane i zmieniane bez wcześniejszej zapowiedzi. Wszystkie wymienione na tej stronie internetowej nazwy produktów, opisy produktów i loga są zarejestrowanymi znakami towarowymi i własnością odnośnych prawnych właścicieli.

Wszystkie informacje na tej stronie internetowej uważa się za przybliżone. Zmiany warunków umowy, jak również cen pozostają zastrzeżone.